WEB OF SCIENCE & INCITES JCR TRAINING

Unit Perkhidmatan Pelanggan telah menganjurkan Web of Science & Incites JCR Training dengan kerjasama Clarivate Analytics (UK) Limited pada 13 Februari 2020 bertempat di Bilik Pangkalan Data, Perpustakaan Laman Hikmah. Sesi ini memfokuskan kaedah penggunaan pangkalan data Web of Science & Incites JCR dalam membantu bidang penyelidikan, pembelajaran dan pengajaran.

Sesi latihan ini terbahagi kepada dua slot dan pengisian latihan seperti di bawah;

SESI 1 :  TAKING RESEARCHERS FROM RESEARCH DISCOVERY TO IMPACTFUL COLLABORATIONS AND PUBLICATION

Pengisian      :

 • Find, Read and Publish in High Impact Journals
 • Finding Research and journals that are relevant to me and my field of study
 • What are the emerging research areas I can focus my research topic on?
 • How do I choose the most ideal journal to publish in?
 • How do I identify potential collaborators to give me greater impact for my research?
 • Create a researcher profile to capture my publication metrics and showcase my research work.

SESI 2 : GAINING INSIGHTS THROUGH WEB OF SCIENCE AND JOURNAL CITATION REPORTS

Pengisian      :

 • Understand how to use Web of Science information to report on University and Faculty performance.
 • How UTEM researchers can claim a profile to showcase their WOS publications.
 • Identify potential collaborators based on their research productivity, quality, impact and performance.
 • Use Web of Science, Journal Citation Reports for journal performance benchmarking.

         

Di antara objektif latihan ini diadakan adalah untuk meningkatkan pengetahuan peserta mengenai pencarian maklumat dan memberi pendedahan tentang teknik berkesan mendapatkan maklumat melalui penggunaan pangkalan data tersebut.

Bagi sesi pertama, taklimat latihan bermula pada jam 9.30 pagi dan berakhir pada jam 11.30 tengahari. Sesi ini telah dihadiri oleh 29 orang peserta. Manakala bagi sesi kedua, taklimat bermula pada 2.00 petang dan berakhir pada jam 4.00 petang. Kedua-dua sesi taklimat telah disampaikan oleh Dju-Lyn Chng. Sesi ini dihadiri oleh 10 orang peserta. Secara keseluruhan, aktiviti anjuran Unit Perkhidmatan Pelanggan, Seksyen Rujukan, PLH ini telah dihadiri oleh 39 orang peserta.

 

Ke Portal Perpustakaan 

TALKSHOW@LIBRARY: TRAGEDI BERDARAH CHRISTCHURCH

Perpustakaan Laman Hikmah sentiasa menyokong hasrat universiti dalam merealisasikan tema dan rangka strategik keempat universiti iaitu ’Memperkasa Potensi Komuniti’ dengan menjadi pusat rujukan setempat bagi kemakmuran dan kesejahteraan komuniti terutamanya dalam aspek perkongsian maklumat, kepakaran dan khidmat nasihat. Perkara ini memberi impak positif dalam penyediaan perkhidmatan Perpustakaan yang berkualiti melalui program penganjuran aktiviti khidmat masyarakat atau jalinan kerjasama dengan agensi kerajaan, swasta dan industri dari semasa ke semasa.

Jesteru itu, pihak Perpustakaan Laman Hikmah (PLH), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) telah menganjurkan Talkshow@Library : Tragedi Berdarah Christchurch, New Zealand dengan kerjasama Pusat Islam, UTeM pada 9 Januari 2020 bermula jam 11.00 pagi bertempat di Ruang 24 Jam, Perpustakaan Laman Hikmah.

Program kali ini menampilkan tetamu jemputan Encik Mohd Nazril Hisham bin Omar, salah seorang rakyat Malaysia yang menjadi mangsa di dalam insiden tembakan rambang di Masjid Christchurch, NZ. Sesi talkshow ini mengetengahkan kisah inspirasi dan juga perkongsian pengalaman daripada  mangsa tembakan tersebut.

Semasa program bermula, tayangan video ringkas kronologi insiden tembakan di Masjid Christchurch dipertontonkan kepada peserta yang hadir. Selesai tayangan video tersebut, sesi perkongsian pengalaman oleh tetamu jemputan dimulakan dan dikendalikan oleh Ustaz Muhammad Iskandar Shah wakil dari Pusat Islam selaku moderator sepanjang sesi program dijalankan.

Encik Mohd Nazril Hisham juga turut berkongsi beberapa tayangan slaid mengenai kecederaan yang dialaminya rentetan daripada peristiwa tersebut. Beliau juga turut menyatakan masih lagi menjalani rawatan dan rehab di Christchurch Hospital. Di penghujung sesi, beliau juga berkongsi hikmah dan pengajaran yang beliau perolehi daripada kejadian tersebut sebagai panduan dan iktibar hadirin yang hadir.

Program ini berakhir dengan jayanya pada jam 12.30 tengahari dengan penyertaan seramai 260 orang peserta meliputi 141 staf UTeM, 5 Pelajar UTeM, 3 staf PERPUSTAM, 1 staf UKM, 1 staf Kolej Yayasan Saad (sekolah) dan 109 pelajar Business School Kolej Yayasan Saad.

 

Ke Portal Perpustakaan

PLH ENDAH@KOMUNITI

Seramai 30 orang staf Perpustakaan Laman Hikmah (PLH)  telah terlibat dalam program khidmat bakti PLH Endah@Komuniti bersama anak-anak yatim di Pusat Sumber Mini, Pertubuhan Kebajikan Anak-Anak Yatim Islam Daerah Jasin, Melaka (PKAYIDJ) pada 19 November 2019 yang lalu.

Objektif utama program adalah untuk memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga, pengetahuan dan kemahiran kepada golongan anak yatim. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memupuk semangat bertimbang rasa dan keprihatinan terhadap komuniti di persekitaran UTeM.

Idea pelaksanaan program ini dicetuskan oleh pihak pengurusan PLH bagi memberikan sokongan kepada pengurusan sekolah anak-anak yatim dalam membantu mendidik dan membesarkan  golongan ini. Program ini merupakan salah satu aktiviti bagi mendekatkan warga PLH bersama komuniti sekitar, di samping kesedaran keperluan tanggungjawab sosial ke atas komuniti setempat.

Fokus utama program ini adalah untuk menambahbaik persekitaran ruang perpustakaan dan memberikan sumbangan dalam bentuk bahan bacaan serta interaksi bersama penghuni pertubuhan kebajikan tersebut. Secara keseluruhan program ini telah berjaya dilaksanakan dengan sumbangan idea dan tenaga dari kedua belah pihak di samping sokongan padu daripada Encik Mohd Isa Mohd Dom, Ketua Pegawai Maklumat, UTeM.

Di akhir program tersebut, sebagai simbolik kepada kerjasama di antara dua pihak, Encik Azman Hj Ayup, Timbalan Ketua Pustakawan Kanan telah menyerahkan cenderamata berbentuk plug dan buku-buku sumbangan kepada Tuan Haji Ghafar Mohd Yusuf, Pengurus PKAYIDJ untuk kegunaan warga PKAYIDJ.

Diharapkan dengan penganjuran program ini, ia akan meningkatkan kerjasama PLH dan UTeM dengan masyarakat setempat di samping menjadi contoh kepada pihak-pihak lain yang ingin turut sama menghulur khidmat bakti kepada masyarakat.

 

Ke Portal Perpustakaan

PUBLISHING TALK: HOW TO PUBLISH

University Oxford Press merupakan salah satu penerbit yang berprestij dalam menerbitkan buku serta penerbitan ilmiah. Dalam menyokong meningkatkan penerbitan ilmiah para penyelidik UTeM, Perpustakaan Laman Hikmah (PLH) mengambil inisiatif untuk menganjurkan Publishing Talk: How to publish dengan kerjasama Access Dunia serta University Oxford Press.

Publishing Talk telah diadakan pada 14 November 2019 bertempat di Bilik Tayangan, PLH. Seramai 50 peserta yang terdiri daripada akademia, pelajar pasca siswazah, penyelidik serta peserta dari luar UTeM telah menghadiri taklimat ini. Publishing Talk ini telah dikendalikan oleh Puan Sumita Sen yang merupakan Regional Training & Implementation Manager, South Asia & South East Asia, Oxford University Press.

Antara topik-topik menarik yang dibentangkan adalah:

 • How to turn your thesis into an article
 • How to write manuscript
 • How to select which journal you want to write for
 • How do you upload a manuscript on the OUP platform
 • What is Open Access
 • The journal publishing cycle

Peserta juga memberi komen yang positif serta cadangan agar Publishing Talk seperti ini diadakan bersama penerbit berprestij yang lain pada masa akan datang.

Ke Portal Perpustakaan

PROGRAM BEDAH BUKU BERSAMA PROFESOR MADYA DR. NORLIAH BINTI KUDUS

Dalam usaha memperkasakan aktiviti galakan membaca di peringkat Universiti, Perpustakaan Laman Hikmah (PLH) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) telah mengambil inisiatif dengan melaksanakan pelbagai program galakan membaca secara terancang dan berterusan.

Pada 24 Oktober 2019, jam 2.30 petang telah diadakan program “Bedah Buku Bersama Profesor Madya Dr. Norliah binti Kudus: Organisasi Pembelajaran Memacu Kecemerlangan Universiti” bertempat di Ruang Santai, PLH. Puan Nurdayana Izyan binti Ahmad Ahsan selaku moderator telah berjaya menarik perhatian peserta dengan mengawasi diskusi tersebut mengikut topik yang telah ditentukan.

Program ini adalah sesi perkongsian ilmu dan perbincangan ilmiah serta santai untuk mencetuskan aspirasi serta matlamat dalam mendepani masa hadapan di kalangan warga UTeM dan membincangkan peranan organisasi pembelajaran ke arah memacu kecemerlangan sesebuah organisasi di institusi pengajian tinggi. Ianya menjelaskan kecemerlangan organisasi pembelajaran yang sewajarnya dihayati oleh seluruh warga universiti melibatkan pengurusan universiti, ahli akademik, pentadbir dan pembuat polisi pengajian tinggi di Malaysia.

Objektif program ini adalah untuk:

 1. Meningkatkan ilmu kepada warga UTeM daripada sesi perkongsian ilmu dan pengalaman penulis sendiri yang telah berjaya mengetengahkan aspek perbincangan, cadangan dan pandangan dengan jelas tentang keperluan universiti  berfungsi sebagai organisasi pembelajaran dalam membina kapasiti sumber manusia yang berdaya saing.
 2. Memberi pendedahan kepada para peserta tentang kepentingan universiti berfungsi sebagai organisasi pembelajaran yang mengutamakan pembelajaran berterusan dalam membina kapasiti sumber manusia untuk  bertindak balas kepada perubahan, keinginan dan cabaran dalaman serta luaran.
 3. Usaha untuk menarik lebih ramai pengguna hadir ke perpustakaan menggunakan perkhidmatan dan kemudahan PLH.

Program ini berakhir pada jam 5.00 petang dengan penyertaan seramai 82 orang meliputi pelajar, staf UTeM,  IPTA dan IPTS sekitar negeri Melaka.

Ke Portal Perpustakaan

MAJLIS PELANCARAN READ@UNI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

Pada 24 Oktober 2019, Perpustakaan Laman Hikmah (PLH) Universiti Teknikal Malaysia Melaka telah mengadakan Majlis Pelancaran Read@Uni sebagai inisiatif bagi menyokong Program Read@Uni Peringkat IPT yang telah dilancarkan oleh Menteri Pendidikan Malaysia, YB. Dr. Maszlee Malik pada 29 November 2018 bersempena Kempen Dekad Membaca Kebangsaan. Program ini merupakan inisiatif bagi mewujudkan negara membaca pada tahun 2030 dan akan dilaksanakan melalui perpustakaan di semua universiti awam dan swasta.

Dengan slogan ‘With Knowledge We Lead’ dan bertemakan #Malaysiamembaca, kempen ini bertujuan untuk mewujudkan Malaysia sebagai sebuah negara berbudaya membaca dan dapat menyemarakkan lagi pembacaan di kalangan kumpulan sasaran iaitu mahasiswa, pensyarah dan staf pentadbiran. Ia selaras dengan hala tuju kerajaan untuk mewujudkan bangsa berilmu bertaraf dunia serta mendukung pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat.

Bagi menyokong aspirasi ini, pelbagai aktiviti telah diadakan oleh PLH bermula dari Oktober 2018 untuk mewujudkan kesedaran dan kepentingan dalam pembacaan serta lebih penting bertujuan untuk memastikan program penggiatan budaya membaca yang terancang dan berterusan dapat dilaksanakan di UTeM.

Majlis pelancaran tersebut dihadiri oleh Pengurusan Tertinggi Universiti, Pegawai-pegawai Kanan, kakitangan universiti, mahasiswa serta wakil Universiti Awam dan Swasta. Majlis pelancaran disempurnakan oleh Academician Tan Sri Dr. Ir. Ahmad Tajuddin Ali, FASc., Pengerusi Lembaga Pengarah UTeM (LPU) diiringi oleh YBhg. Profesor Datuk Wira Dr. Raha Abdul Rahim, Naib Canselor UTeM dan Encik Isa bin Mohd Dom, Ketua Pegawai Maklumat.

“Amalan membaca dijangka akan memberi impak yang tinggi kerana mampu melahirkan knowledge society yang mempunyai minda kelas pertama serta berfikiran kritis dan terkehadapan. Ini ciri-ciri modal insan yang kita perlukan dalam persaingan di era globalisasi yang serba mencabar. Membaca dapat menerapkan budaya literasi sebagai nilai tambah kepada setiap diri individu untuk menjadi insan berjaya dan berilmu.”

Demikian saranan YBhg. Profesor Datuk Wira Dr. Raha Abdul Rahim dalam ucapan beliau untuk membangkitkan semangat warga UTeM bagi membudayakan amalan membaca dalam kehidupan seharian.

Kemuncak kepada majlis tersebut adalah sesi perkongsian pengalaman dan pengetahuan Pengerusi LPU dalam slot My Golden Experience” ketika zaman pembelajarannya dalam bidang Kejuruteraan Mekanikal di King College London. Beliau menekankan betapa pentingnya pembacaan dan ilmu pengetahuan untuk terus berjaya. Kebanyakkan genre bahan ilmiah beliau adalah dalam bidang kejuruteraan yang beliau ceburi yang dapat mengukuhkan lagi ketokohan beliau dalam bidang tersebut.

Dalam majlis yang sama, pengurusan tertinggi universiti turut menyumbangkan buku koleksi peribadi kepada PLH untuk pembangunan koleksi perpustakaan bagi dimanfaatkan kepada seluruh warga universiti. Antara aktiviti Read@Uni yang telah dan akan dilaksanakan adalah seperti bedah buku, agency talk, bengkel speed reading, bengkel penulisan penyelidikan, pertandingan debat mahasiswa dan lain-lain. Penyampaian hadiah juga turut diberikan kepada pemenang bagi peminjam buku terbanyak kategori pelajar dan staf, pengunjung paling kerap hadir dan penyumbang buku terbanyak di PLH. Para tetamu yang hadir juga turut dibawa melawat reruai pameran dan sekitar PLH sepert Galeri Tun Canselor, laman sasterawan, game corner dan ruang santai.

 

 

PLH TERIMA PENARAFAN 2 BINTANG BAGI MaPTeP 2019

Perpustakaan Laman Hikmah (PLH) sekali lagi menerima pengiktirafan yang memberangsangkan dalam melaksanakan polisi tenaga di pusat tanggungjawab berdasarkan Sistem Pengurusan Tenaga UTeM (MaPTeP) bagi tahun 2019 di mana PLH telah menerima penarafan 2 Bintang berbanding 1 Bintang pada tahun 2018.

Pengiktirafan ini bertujuan untuk mengekalkan momentum pelaksanaan polisi tenaga di pusat tanggungjawab sebagai salah satu cara bagi memastikan kelangsungan pengurusan tenaga yang berkesan di pusat tanggungjawab yang terlibat berdasarkan 6 elemen yang ditetapkan di dalam MaPTeP untuk pengurusan tenaga yang lestari.

AJK Pengurusan Tenaga PLH yang terdiri dari 8 orang ahli telah melaksanakan program–program kesedaran sepanjang tahun 2019 seperti Taklimat Pengurusan Tenaga dengan kerjasama Pusat Kelestarian dan Alam Sekitar (PKA), edaran brosur penjimatan tenaga kepada pengguna perpustakaan, poster-poster kesedaran jimat elektrik, peringatan mesra berkaitan penjimatan tenaga melalui telegram dan emel perpustakaan, kemaskini maklumat di Info Sudut Tenaga dan lain-lain.

Bagi tahun  2019, 7 buah fakulti/PTj telah menerima penarafan 1 Bintang manakala 4 buah fakulti/PTj telah menerima penarafan 2 Bintang. Sijil penghargaan kepada wakil-wakil pusat tanggungjawab telah disampaikan oleh YB. Datuk Tey Kok Kiew, Exco Perumahan, Kerajaan Tempatan, Alam Sekitar dan Teknologi sewaktu Majlis Penutup Program Penghayatan Alam Sekitar 2019 Universiti Teknikal Malaysia Melaka (PPAS 2019 UTeM)bertempat di Arked Kolej Kediaman Lestari, UTeM pada 23 Oktober 2019 yang lalu. Puan Norshahila Che Din selaku Penolong Pengurus Tenaga, PLH telah mewakili perpustakaan menerima sijil ini.

Syabas diucapkan kepada semua warga perpustakaan yang telah memberikan komitmen yang padu dan berusaha melaksanakan penjimatan tenaga secara berterusan di perpustakaan. Semoga kejayaan ini menjadi pemangkin kepada kejayaan yang lebih besar pada masa hadapan.

Ke Portal Perpustakaan

TALKSHOW@LIBRARY OLEH JABATAN PERUBATAN FORENSIK, HOSPITAL MELAKA

Talkshow@Library bertajuk “Bicara Dari Bilik Mayat” telah dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Perubatan Forensik, Hospital Melaka sempena Program Galakan Membaca: Read@Uni pada 23 Oktober 2019 bermula jam 11.00 pagi bertempat di Ruang Santai, Perpustakaan Laman Hikmah.

Taklimat program telah disampaikan oleh Pakar Perubatan Forensik merangkap Ketua Jabatan iaitu Dr Haryanti Sara Azmeen Mohd Razali. Talkshow ini berkongsi maklumat mengenai pengurusan jenazah, bedah siasat dan pengurusan mayat serta mendedahkan realiti sebenar di sebalik pekerjaan dalam bidang ini .

Secara menyeluruh, penganjuran program ini dilihat telah mencapai objektif yang disasarkan. Antara objektif tersebut iaitu :

 1. Menjalin hubungan kerjasama strategik dan perkongsian pintar dengan agensi kerajaan yang lain untuk menyediakan maklumat yang reliable serta meningkatkan hubungan yang erat antara komuniti.
 2. Memperluas rangkaian antara Perpustakaan Laman Hikmah dengan agensi kerajaan yang lain dalam usaha menyediakan perkhidmatan yang berkualiti.
 3. Mempromosi perkhidmatan Perpustakaan Laman Hikmah kepada warga universiti, agensi kerajaan dan masyarakat luar.

Program ini berakhir pada jam 12.30 tengahari dengan penyertaan seramai 143 orang meliputi pelajar, staf UTeM, pelajar Kolej Yayasan Saad (KYS) dan juga orang awam.

 

Ke Portal Perpustakaan

PROGRAM BICARA BUKU MAZHAB BISNES JEPUN

Perpustakaan Laman Hikmah sentiasa menyokong hasrat universiti dalam merealisasikan tema dan rangka strategik keempat universiti iaitu ’Memperkasa Potensi Komuniti’ dengan menjadi pusat rujukan setempat bagi kemakmuran dan kesejahteraan komuniti terutamanya dalam aspek perkongsian maklumat, kepakaran dan khidmat nasihat. Perkara ini memberi impak positif dalam penyediaan perkhidmatan Perpustakaan yang berkualiti melalui program penganjuran aktiviti khidmat masyarakat atau jalinan kerjasama dengan agensi kerajaan, swasta dan industri dari semasa ke semasa.

Jesteru itu, pihak Perpustakaan Laman Hikmah (PLH), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) dengan kerjasama Katana Circle Malaysia telah menganjurkan Program Bicara Buku Mazhab Bisnes Jepun sempena Program Galakan Membaca: Read@Uni pada 16 Oktober 2019 bermula jam 11.00 pagi bertempat di Ruang Santai, Perpustakaan Laman Hikmah.

Taklimat program telah disampaikan oleh Dato Hj. Zulkifli Abdul Malek  yang merupakan penerima Darjah Order of the Rising Sun dari Maharaja Jepun. Semasa program, beliau telah mengulas buku terbitan beliau berjudul 27 Tertib Mazhab Bisnes Jepun kepada peserta yang hadir. Buku tersebut menjurus kepada mempelajari cara komuniti Jepun membina bisnes dan negara mereka yang wajar dijadikan contoh.

Program ini berakhir dengan jayanya pada jam 12.15 tengahari dengan penyertaan seramai 68 orang meliputi pelajar dan staf UTeM serta orang awam. Selain dapat menambah ilmu pengetahuan, para peserta bukan sahaja berpeluang membeli buku terbitan beliau dengan harga istimewa, malah dapat merakam kenangan dengan bergambar bersama beliau.

Penganjuran program seperti ini di perpustakaan dijangka dapat berkongsi maklumat dengan warga universiti selaras dengan fungsi dan peranan perpustakaan sebagai sebuah gedung ilmu yang dinamik.

 

Ke Portal Perpustakaan

PLH MENANG PINGAT PERAK ANUGERAH HIJAU NEGERI MELAKA 2019

Anugerah Hijau Negeri Melaka 2019 merupakan satu platform pengiktirafan dan penghargaan kepada agensi awam/swasta,  institusi awam/swasta, industri dan komuniti  yang terlibat dalam melaksanakan inisiatif-inisiatif teknologi hijau di Negeri Melaka.

Anugerah Hijau Negeri Melaka dianjurkan oleh Perbandanan Teknologi Hijau Melaka (PTHM) selaku agensi yang bertanggungjawab sebagai peneraju teknologi hijau di Negeri Melaka. Anugerah ini telah dianjurkan sejak tahun 2015 dan tahun 2019 merupakan tahun ke- 5 penganjurannya.

Antara objektif anugerah ini diadakan adalah:

 • Memberikan pengiktirafan kepada agensi awam/swasta, institusi awam/swasta, industri dan komuniti  yang melaksanakan amalan teknologi hijau
 • Menggalakkan lebih banyak penglibatan agensi awam/swasta, institusi awam/swasta, industri dan komuniti dalam pelaksanaan amalan teknologi hijau
 • Membudayakan amalan teknologi hijau kepada semua peringkat usia
 • Mempromosikan pelaksanaan teknologi hijau di Negeri Melaka

Terdapat 6 kategori yang telah dipertandingkan iaitu, Pembudayaan Hijau, Projek Hijau, Produk Hijau , Inovasi Hijau, Komuniti Hijau dan Program Tanggungjawab Sosial Korporat Hijau. Sebagai sebuah jabatan yang menyokong pelaksanaan amalan hijau dan pengurusan tenaga yang cekap di UTeM, Perpustakaan Laman Hikmah (PLH)  telah mengambil peluang ini untuk mempertandingkan salah satu inisiatif yang telah dibangunkan di perpustakaan iaitu “Auto Shut Down System” di bawah kategori Inovasi Hijau dengan yuran penyertaan sebanyak RM 600.00.

PLH telah diwakili oleh Puan Norshahila Che Din dan Encik Mohamad Azhari Johari bagi sesi pembentangan kertas kerja selama 30 minit yang telah diadakan di pejabat PTHM pada 27 Ogos 2019 yang lalu. Alhamdulillah, PLH telah berjaya memenangi Pingat Perak bagi kategori tersebut dan  pengiktirafan tersebut telah disempurnakan oleh YB. Datuk Tey Kok Kiew, Exco Perumahan, Kerajaan Tempatan, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau pada Majlis Anugerah Hijau  Negeri Melaka 2019 bertempat di Hotel Ramada Plaza Melaka pada 18 Oktober 2019.

Tahniah diucapkan kepada warga PLH di atas penganugerahan ini!

 

Ke Portal Perpustakaan