Contact

Perpustakaan Laman Hikmah,
Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Hang Tuah Jaya, 76100,
Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

Phone: +606-331 6830/6831, Fax: +606-331 6811