WEB OF SCIENCE & INCITES JCR TRAINING

Unit Perkhidmatan Pelanggan telah menganjurkan Web of Science & Incites JCR Training dengan kerjasama Clarivate Analytics (UK) Limited pada 13 Februari 2020 bertempat di Bilik Pangkalan Data, Perpustakaan Laman Hikmah. Sesi ini memfokuskan kaedah penggunaan pangkalan data Web of Science & Incites JCR dalam membantu bidang penyelidikan, pembelajaran dan pengajaran.

Sesi latihan ini terbahagi kepada dua slot dan pengisian latihan seperti di bawah;

SESI 1 :  TAKING RESEARCHERS FROM RESEARCH DISCOVERY TO IMPACTFUL COLLABORATIONS AND PUBLICATION

Pengisian      :

  • Find, Read and Publish in High Impact Journals
  • Finding Research and journals that are relevant to me and my field of study
  • What are the emerging research areas I can focus my research topic on?
  • How do I choose the most ideal journal to publish in?
  • How do I identify potential collaborators to give me greater impact for my research?
  • Create a researcher profile to capture my publication metrics and showcase my research work.

SESI 2 : GAINING INSIGHTS THROUGH WEB OF SCIENCE AND JOURNAL CITATION REPORTS

Pengisian      :

  • Understand how to use Web of Science information to report on University and Faculty performance.
  • How UTEM researchers can claim a profile to showcase their WOS publications.
  • Identify potential collaborators based on their research productivity, quality, impact and performance.
  • Use Web of Science, Journal Citation Reports for journal performance benchmarking.

         

Di antara objektif latihan ini diadakan adalah untuk meningkatkan pengetahuan peserta mengenai pencarian maklumat dan memberi pendedahan tentang teknik berkesan mendapatkan maklumat melalui penggunaan pangkalan data tersebut.

Bagi sesi pertama, taklimat latihan bermula pada jam 9.30 pagi dan berakhir pada jam 11.30 tengahari. Sesi ini telah dihadiri oleh 29 orang peserta. Manakala bagi sesi kedua, taklimat bermula pada 2.00 petang dan berakhir pada jam 4.00 petang. Kedua-dua sesi taklimat telah disampaikan oleh Dju-Lyn Chng. Sesi ini dihadiri oleh 10 orang peserta. Secara keseluruhan, aktiviti anjuran Unit Perkhidmatan Pelanggan, Seksyen Rujukan, PLH ini telah dihadiri oleh 39 orang peserta.

 

Ke Portal Perpustakaan 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *