Lawatan Penanda Aras Perpustakaan Laman Hikmah (PLH) Universiti Teknikal Malaysia (UTeM) Ke Perpustakaan Tun Abdul Razak Universiti Teknologi Mara Malaysia (UiTM) Cawangan Melaka Kampus Jasin.

30 Mac 2022 (Rabu) – Bahagian Perkhidmatan Pengguna, Perpustakaan Laman Hikmah (PLH) Universiti Teknikal Malaysia (UTeM) mengadakan lawatan penanda aras ke ke Perpustakaan Tun Abdul Razak Universiti Teknologi Mara Malaysia (UiTM) Cawangan Melaka Kampus Jasin.

Lawatan ini bertujuan untuk mendapatkan perkongsian kepakaran serta maklumat dari pihak UiTM berkaitan pengurusan perpustakaan yang berkualiti bagi meningkatkan lagi mutu perkhidmatan PLH dari segi kemudahan, susun atur dan penggunaan sistem terkini.

Secara keseluruhannya, lawatan penanda aras ini mencapai objektif yang diharapkan, semoga segala perkongsian idea, pengetahuan tentang pengurusan perpustakaan ini menjadi garis panduan bagi kedua belah pihak dalam jaringan kerjasama dua hala antara PLH dan UiTM Cawangan Melaka Kampus Jasin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *