LIBRARY OUTREACH

Pada 14 Ogos 2019(Rabu), Seksyen Rujukan, Perpustakaan Laman Hikmah(PLH), UTeM telah menganjurkan program sua muka dalam sesi Library Outreach. Program tahunan ini merupakan salah satu inisiatif PLH beramah mesra dengan warga fakulti dengan menyebarkan maklumat perkhidmatan penyelidikan kepada mereka.

Sesi perkongsian ini telah berlangsung di Makmal Clear, Fakulti Pengurusan dan Teknologi Teknousahawan(FPTT) bermula jam 10:00 pagi hingga 12:00 tengahari dengan dihadiri oleh  seorang pelajar pra siswazah, 10 pelajar siswazah dan lima(5) orang staf akademik.

Berikut adalah perkongsian ilmu pengetahuan yang disampaikan pada hari berkenaan:

  1. Maklumat perkhidmatan penyelidikan yang disediakan oleh PLH kepada warga UTeM.
  2. Jurnal-jurnal yang terindek dalam Scopus dan WoS.
  3. Jurnal-jurnal yang telah terkeluar dari Scopus dan WoS.
  4. Turnitin Plagrism software
  5. Demontrasi Sistem URIS (pelakasanaan format .csv dalam penerbitan

Peserta yang hadir memberi maklum balas yang positif dimana banyak soalan yang diajukan bagi meningkatkan pengetahuan mereka. Antara kemusykilan peserta adalah cara mengetahui kesahihan sesebuah Jurnal serta platform yang perlu mereka rujuk sebelum menerbitkan sesebuah penerbitan. Setiap soalan telah dijawab oleh Pustakawan dan mendapat pemahaman yang jelas dan mereka berharap dapat belajar lebih lanjut dalam sesi yang lain.

Pustakawan Seksyen Rujukan memaklumkan sekiranya peserta memerlukan maklumat lebih lanjut berkaitan penerbitan dan scholarly output bagi penyelidikan, mereka digalakkan hadir dalam Information Literacy Programme atau hubungi Pustakawan di Unit Bantuan Penyelidikan iaitu Puan Wizana Abd Jalil dan Cik Nor Ilyah Othman.

 

 

Ke Portal Perpustakaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *