Bengkel Pelan Strategik Perpustakaan Laman Hikmah

AYER KEROH, 14 NOVEMBER 2022 – Perpustakaan Laman Hikmah (PLH) telah mengadakan sambungan Bengkel Perancangan Strategik pada 14 November 2022 bertempat di Ayer Keroh Country Resort. Hari kedua bengkel ini tertangguh pada 11 Oktober 2022 yang lalu kerana menghormati pemergian Encik Azman Hj. Ayup, Ketua Pustakawan UTeM yang telah kembali kerahmatullah.  Bengkel ini dikendalikan oleh Dr. Mohd Faizal Hamzah, Pustakawan Kanan daripada Perpustakaan Universiti Malaya dan dihadiri oleh pegawai kanan dan kakitangan PLH daripada setiap bahagian dan unit.

Objektif utama bengkel adalah memberikan kefahaman kepada pegawai dan kakitangan mengenai kepentingan perancangan strategik  sekaligus untuk membantu pihak PLH dalam merangka perancangan  strategik yang baru.

Penglibatan setiap peringkat kakitangan dalam bengkel ini adalah penting bagi memberikan peluang kepada kakitangan dalam membentangkan idea. Di samping itu juga, penglibatan mereka akan dapat memastikan keberkesanan dalam pelaksanaan pelan strategik ini nanti. Bengkel ini berakhir pada jam 5.00 petang pada hari yang sama.