Perpustakaan Laman Hikmah

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) was established with the rebranding of Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM) under Section 8 of the Universities and University Colleges Act 1971 (Act 30) by the Universiti Teknikal Malaysia Melaka (Incorporation) Order 2007, which was gazetted as P.U. (A) 45/2007 on 1 February 2007.

 

Read More

BENGKEL PERANCANGAN STRATEGIK PEMERKASAAN REPOSITORI INSTITUSI (IR) UTeM

Tujuan utama bengkel ini dianjurkan adalah untuk mengukuhkan isi kandungan, metadata serta peraturan kemasukkan data di platform IR. Selain itu juga ianya dijadikan satu platform penjanaan idea bagi penyediaan strategi peningkatan ranking IR.

Bengkel ini juga memberi peluang kepada setiap peserta untuk berbincang, mengenal pasti dengan mencadangkan idea baru hasil daripada dapatan yang diterima daripada pembacaan dan pemerhatian. Setiap peserta bengkel diberikan tugasan untuk membentangkan topik yang telah dipilih berdasarkan pengisian bengkel. Antara tajuk-tajuk yang dibentangkan dan dibincangkan ialah:

  • Cadangan penambahbaikan data entri, jenis dan metadata bahan
  • Cabaran untuk mendepani IR : Kaedah meningkatkan / mengekalkan IR serta punca kejatuhan / kegagalan IR)
  • Strategi IR : Scholar, Keternampakkan, Rich file dan saiz

Secara keseluruhannya, bengkel ini telah berjaya mencapai objektif penganjuran dan sedang dalam usaha untuk mengambil tindakan berterusan bagi memastikan idea serta cadangan yang diterima ketika bengkel ini dilaksanakan sehingga menjadi realiti.

Foto sekitar bengkel di SINI.

Ke Portal Perpustakaan