Help & Support

Pusat Perkhidmatan Pengetahuan Dan Komunikasi
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal
Melaka, Malaysia

Telefon : 06-270 1098 Faks : 06-270 1037
Meja Bantuan : 06-270 1102
Email : pppk@utem.edu.my